Κάποιες σκέψεις σχετικά με το ερώτημα της ορατότητας των φύλων στη γλώσσα

της Μάτας Σαλογιάννη Το άρθρο αυτό αναδημοσιεύτηκε από το 1ο τεύχος του περιοδικού του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΙΝ” Το παρόν γλωσσικό σημείωμα αποτελεί σύνοψη και αναδιατύπωση σχετικής παρουσίασης που έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης του ελληνικού γλωσσικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εισηγήτριες, …

The Pomodoro effect

by Irida Griroropoulou Who likes tomatoes? Well, there is a good chance you will love them, once you have finished reading this …

Need your translation ASAP?

Dear client-in-a-hurry,
As a translation project manager at the agency you chose to send your super-urgent project to, I would like to let you know that you can help me help you by doing the following simple tasks…