Η ΠΕΕΜΠΙΠ / ABOUT PEEMPIP

Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ) ιδρύθηκε το 2004 με έδρα την Κέρκυρα από πτυχιούχους επαγγελματίες μεταφραστές του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και πλέον διαθέτει περισσότερα από 250 ενεργά μέλη.

Σκοπός της Ένωσης είναι η προαγωγή στον Ελληνικό χώρο και διεθνώς της μεταφραστικής διαδικασίας και της παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών.

Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT (Fédération Internationale des Traducteurs/International Federation of Translators) και της EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association).

Ως επιστημονικό και εκπαιδευτικό σωματείο, η ΠΕΕΜΠΙΠ στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ανάδειξη του μεταφραστικού επαγγέλματος, στην προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των πτυχιούχων μεταφραστών και στη νομοθετική τους κατοχύρωση, στη δια βίου εκπαίδευση των μελών της, στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για θέματα μεταφραστικής φύσης και στη διατύπωση κανόνων δεοντολογίας και όρων άσκησης του επαγγέλματος του πτυχιούχου μεταφραστή.

Διοργανώνει συνέδρια, διαλέξεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχα Σωματεία και Συλλόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού, παρέχει νομική υποστήριξη και εκπροσωπεί τα μέλη της σε συναντήσεις, διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις που αφορούν το επάγγελμα του μεταφραστή. Ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και στηρίζει καινοτόμα προγράμματα που αναδεικνύουν τη μετάφραση, μέσω του ισχυρού δικτύου επικοινωνίας που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα μέλη της.

Η ΠΕΕΜΠΙΠ έχει την έδρα της στην Κέρκυρα και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΕΜΠΙΠ είναι:

Πρόεδρος            Σπύρος Μπαλέσιας

Αντιπρόεδρος     Χριστίνα Οικονόμου

Γραμματέας        Ελένη Μπούχλη

Ταμίας                 Σταύρος Κοζομπόλης

Μέλος                  Άρτεμις Σακοράφα

Comments are closed.